Vi är tre personer Henrik, Clara och Mats som startat den här siten för hugade författare/skribenter.
      Här får man läsa upp en egen text som då spelas in och läggs på denna webbplats.
      Vi skriver en liten presentation tillsammans och tar ett kort, eller använder ett kort som du har.
      Syftet med detta är att inspirera till skrivande, vi lär oss mycket av att lyssna på andras texter.
       Det är också ett stämningsbefrämjande att lyssna när någon läser
       och man kan stryka skjortor under tiden
       Vi har en portabel digital recorder av toppkvalitet, och kan komma till dig för inläsning
       Kostnad för en inspelning är 150 kr, pengarna är till för att täcka våra datakostnader. /Henrik

     Skicka ett medelande/intresseanmälan!
      Du får en e-mail kvittens på din e-adress när du skickat ett medelande
     Du kan också ringa till
     Henrik de Try 08/604 24 13

                             070 6042428

      

     Förnamn Efternamn
     *    
     Telefon                  
     
     Mobil                    
     
     E-adress                
     *