Välkommen till kapitlet

röster på nätet från skrivande människor

                Vi som jobbar med detta är

                                                                     Henrik de Try, Clara Öström och Mats Almqvist

 
   Att läsa ur en bok är spännande och rofyllt och ger trevliga stunder.
    Att lyssna när någon annan läser är också givande och man kan göra annat under tiden.
    Det unika med den här siten är att  författarna/skribenterna läser ur egna verk.

                      Info/Kontakt               Externa länkar              

   site team

                                   

            Henrik                           Clara                                   Mats